Neare Galle

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

0,0 Kanal Neare Galle aus dem Kanal Grou bei Km 0,5, Bootshäuser

0,2 r Jachthaven Waterpark Yn'e Lijte

0,4 Straßenklapp- Garde Jagerswei, danach Kreuzung mit De Mear

1,2 r Jachthaven

1,4 Straßenklapp- De Tûtse, weiter als Kromsleatsrak

2,2 l Kromme Sleat ca. 1000m bis Ideard, weiter als Eagumerdjip

3,3 l Ringsleat, r Domwier

4,6 l Ringsleat

4,8 r Stichting Helling & Haven Wergea

5,0 r De Foudering

5,2 Straßenklapp- Kerkbrug Wergea, weiter als Wergeasterfeart

7,2 90-Grad-rechts-Kurve

8,0 Kanal Neare Galle in Langedeel bei Km

Seiten-Werkzeuge