Nieuwe Diep Appingedam

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

23,2 des Nieuwe Dieps Appingedam aus dem Damsterdiep

23,6 4 Straßenklapp- Westerophaalbrug

23,8 r De Groeve, Verbindung zum Eemskanaal, danach r Appingedam, Stadshaven

23,9 Wegeklapp-Nieuwe Diepstertil

24,2 Straßenklapp- Oosterophaalbrug

24,6 des Nieuwe Dieps Appingedam in das Damsterdiep

Seiten-Werkzeuge