Oudkerkstervaart

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

0,0 der Oudkerkstervaart aus der De Moark

0,1 Straßen- Van Sminiaweg

0,5 Straßen- N361

3,3 Straßen- Bartlehiem

3,4 Wasserkreuzung der Oudkerkstervaart mit der Dokkumer Ee

5,6 r der Hijumer Feart, ab hier Feinsumer Feart

7,6 Straßen- Poelhuzen

8,4 Straßen- N357

8,8 l Jachthaven it Spoardok, danach Wege-

9,2 Straßen- Finkum Hege Hearewei

Seiten-Werkzeuge