Broeresleat of Fjouwerhúster Feart

Bearbeiter:

Dr. Wolfgang Krutzke, 18055 Rostock

0,0 der Broeresleat of Fjouwerhúster Feart aus dem De Tsjonger of Kuunder bei Km 28,8

0,2 Wege- Tjongerpad

2,7 Straßen- Marbrug Vierhuis

2,75 r zum Jachthaven Fjôuwerhûs

2,9 der Broeresleat of Fjouwerhúster Feart ins Tjeukemeer bei Km 8,8

Seiten-Werkzeuge